IT Rescue IT関連Tips情報

カラーネーム140色

2012年10月16日Webサイトデザイン

色指定をRGBの値ではなく名称で指定することができる140色。

16進数で表されるRGB値よりも覚えやすく色がイメージしやすいというメリットがある一方、環境によってはサポートされていない場合もある。使用には注意が必要である。

#000000   black
#000080   navy
#00008b   darkblue
#0000cd   mediumblue
#0000ff   blue
#006400   darkgreen
#008000   green
#008080   teal
#008b8b   darkcyan
#00bfff   deepskyblue
#00ced1   darkturquoise
#00fa9a   mediumspringgreen
#00ff00   lime
#00ff7f   springgreen
#00ffff   aqua
#00ffff   cyan
#191970   midnightblue
#1e90ff   dodgerblue
#20b2aa   lightseagreen
#228b22   forestgreen
#2e8b57   seagreen
#2f4f4f   darkslategray
#32cd32   limegreen
#3cb371   mediumseagreen
#40e0d0   turquoise
#4169e1   royalblue
#4682b4   steelblue
#483d8b   darkslateblue
#48d1cc   mediumturquoise
#4b0082   indigo
#556b2f   darkolivegreen
#5f9ea0   cadetblue
#6495ed   cornflowerblue
#655acd   slateblue
#66cdaa   mediumaquamarine
#696969   dimgray
#6b8e23   olivedrab
#708090   slategray
#778899   lightslategray
#7b68ee   mediumslateblue
#7cfc00   lawngreen
#7fff00   chartreuse
#7fffd4   aquamarine
#800000   maroon
#800080   purple
#808000   olive
#808080   gray
#87ceeb   skyblue
#87cefa   lightskyblue
#8a2be2   blueviolet
#8b0000   darkred
#8b008b   darkmagenta
#8b4513   saddlebrown
#8fbc8f   darkseagreen
#90ee90   lightgreen
#9370db   mediumpurple
#9400d3   darkviolet
#98fb98   palegreen
#9932cc   darkorchid
#9acd32   yellowgreen
#a0522d   sienna
#a52a2a   brown
#a9a9a9   darkgray
#add8e6   lightblue
#adff2f   greenyellow
#afeeee   paleturquoise
#b0c4de   lightsteelblue
#b0e0e6   powderblue
#b22222   firebrick
#b886cd   darkgoldenrod
#ba55d3   mediumorchid
#bc8f8f   rosybrown
#bdb76b   darkkhaki
#c0c0c0   silver
#c71585   mediumvioletred
#cd5c5c   indianred
#cd853f   peru
#d2691e   chocolate
#d2b48c   tan
#d3d3d3   lightgrey
#d8bfd8   thistle
#da70d6   orchid
#daa520   goldenrod
#db7093   palevioletred
#dc143c   crimson
#dcdcdc   gainsboro
#dda0dd   plum
#deb887   burlywood
#e0ffff   lightcyan
#e6e6fa   lavender
#e9967a   darksalmon
#ee82ee   violet
#eee8aa   palegoldenrod
#f08080   lightcoral
#f0e68c   khaki
#f0f8ff   aliceblue
#f0fff0   honeydew
#f0ffff   azure
#f4a460   sandybrown
#f5deb3   wheat
#f5f5dc   beige
#f5f5f5   whitesmoke
#f5fffa   mintcream
#f8f8ff   ghostwhite
#fa8072   salmon
#faebd7   antiquewhite
#faf0e6   linen
#fafad2   lightgoldenrodyellow
#fdf5e6   oldlace
#ff0000   red
#ff00ff   fuchsia
#ff00ff   magenta
#ff1493   deeppink
#ff4500   orangered
#ff6347   tomato
#ff69b4   hotpink
#ff7f50   coral
#ff8c00   darkorange
#ffa07a   lightsalmon
#ffa500   orange
#ffb6c1   lightpink
#ffc0cb   pink
#ffd700   gold
#ffdab9   peachpuff
#ffdead   navajowhite
#ffe4b5   moccasin
#ffe4c4   bisque
#ffe4e1   mistyrose
#ffebcd   blanchedalmond
#ffefd5   papayawhip
#fff0f5   lavenderblush
#fff5ee   seashell
#fff8dc   cornsilk
#fffacd   lemonchiffon
#fffaf0   floralwhite
#fffafa   snow
#ffff00   yellow
#ffffe0   lightyellow
#fffff0   ivory
#ffffff   white

コメントをどうぞ

免責事項

著作権者の文書による承諾を得ずに、本サイトの内容の一部、全部を無断で複写、複製、転載することは、禁じられています。
また、当ウェブサイト に記載された情報の完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません。当ウェブサイトに含まれる情報もしくは内容を利用することで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負わないものとします。